Кваліфікаційні тести

Екзаменаційні

We provide a wide range of services to meet even the most daring requirements.


Інструмент для виявлення профілю компетенцій тестованого персоналу.Кваліфікаційні тести формуються як послідовність завдань, питань або кейсів для оцінки тих чи інших компетенцій.При створенні тестів Ви можете використовувати як власні розробки, так і завдання від профільних експертів з бібліотеки AREMA.Оцінка відповідей на завдання в тестах може здійснюватися автоматично або вручну за Вашим вибором.Результати виконання тестів система додає в профіль компетенцій випробуваного.

 • Read more

  Our team consists of highly motivated and skilled specialists who know how to deal with any issue that you may come across. This creates a basis for lasting relationships with our clients built on trust and mutual understanding.
  We are devoted to creating unique and innovative solutions along with the high-quality supporting services. Our team consists of highly motivated and skilled specialists who know how to deal with any issue that you may come across. This creates a basis for lasting relationships with our clients built on trust and mutual understanding.

Мотиваційний тест

Екзаменаційні

We provide a wide range of services to meet even the most daring requirements.

В основі тесту лежить методика ідентифікації 12-ти факторного мотиваційного профілю.
За допомогою текстового запитальника система дозволяє виявити фактори мотивації, які високо оцінюються працівником. А також ті чинники, яким він надає мале значення, як потенційних джерел задоволення від виконуваної роботи.
Система виконає автоматичний аналіз, візуалізує результат і підкаже Вам, які чинники мотивують співробітника, на що звернути увагу і чим його зацікавити.

 • Read more

  Our team consists of highly motivated and skilled specialists who know how to deal with any issue that you may come across. This creates a basis for lasting relationships with our clients built on trust and mutual understanding.
  We are devoted to creating unique and innovative solutions along with the high-quality supporting services. Our team consists of highly motivated and skilled specialists who know how to deal with any issue that you may come across. This creates a basis for lasting relationships with our clients built on trust and mutual understanding.

Мотиваційний тест

Мотиваційні фактори

We provide a wide range of services to meet even the most daring requirements.

1. Високий заробіток і матеріальне заохочення.2. Фізичні умови роботи.3. Структурування.4. Соціальні контакти.5. Взаємовідносини.6. Визнання.7. Прагнення до досягнень.8. Влада і впливовість.9. Різноманітність і зміни.10. Креативність.11. Самовдосконалення.12. Цікава і корисна робота.

 • Read more

  Our team consists of highly motivated and skilled specialists who know how to deal with any issue that you may come across. This creates a basis for lasting relationships with our clients built on trust and mutual understanding.
  We are devoted to creating unique and innovative solutions along with the high-quality supporting services. Our team consists of highly motivated and skilled specialists who know how to deal with any issue that you may come across. This creates a basis for lasting relationships with our clients built on trust and mutual understanding.

Ігрові додатки

Навчальні та екзаменаційні

We provide a wide range of services to meet even the most daring requirements.

Якщо в обов'язки Ваших співробітників входить знання великого переліку номенклатури матеріалів, товарів або послуг, то ігрові програми - кращий інструмент для навчання та закріплення цих знань.Ігрові програми в формі змагальної вікторини дозволяють персоналу засвоїти і закріпити як знання всього асортименту Ваших товарів і послуг, так і окремих їх важливих характеристик або властивостей.Навчальні ігри дозволяють закріплювати матеріал, а екзаменаційні контролювати знання співробітників.Після проходження екзаменаційної вікторини Ваш фахівець може побачити в таблиці результатів, яке місце він займає серед колег.Заохочуючи кращих, Ви мотивуєте тих, хто відстає!

 • Read more

  Our team consists of highly motivated and skilled specialists who know how to deal with any issue that you may come across. This creates a basis for lasting relationships with our clients built on trust and mutual understanding.
  We are devoted to creating unique and innovative solutions along with the high-quality supporting services. Our team consists of highly motivated and skilled specialists who know how to deal with any issue that you may come across. This creates a basis for lasting relationships with our clients built on trust and mutual understanding.

Оцінка методом 360 градусів 

Навчальні та екзаменаційні

We provide a wide range of services to meet even the most daring requirements.

Метод «360 градусів» призначений для визначення, наскільки суб'єктивна самооцінка співробітника збігається або розходиться з суб'єктивною оцінкою колег. Зону опитування можна визначити на свій розсуд.

В результаті керівник може чітко співвіднести самооцінку співробітника з зовнішньою оцінкою його колег, а також порівняти результати оцінки на різних рівнях.

За підсумками можна сформувати картину того, наскільки співробітник відповідає тим чи іншим компетенціям.

 • Read more

  Our team consists of highly motivated and skilled specialists who know how to deal with any issue that you may come across. This creates a basis for lasting relationships with our clients built on trust and mutual understanding.
  We are devoted to creating unique and innovative solutions along with the high-quality supporting services. Our team consists of highly motivated and skilled specialists who know how to deal with any issue that you may come across. This creates a basis for lasting relationships with our clients built on trust and mutual understanding.

Made with